Extern systeembeheer

Categorie: Diensten Gepubliceerd: dinsdag 20 juni 2017
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Omdat u liever met uw onderneming bezig bent…

Alles heeft zijn aandacht nodig, zo ook uw bedrijfsnetwerk en de daarin aanwezige systemen. Echter wordt dit vaak gezien als sluitstuk op de begroting.

 

Problemen worden vaak pas opgemerkt als het te laat is, de harddisk van de server is al overvol, het netwerk stopt acuut of een virus heeft zich tussen uw documenten genesteld…

 

Systeembeheer onderschat

Veel MKB bedrijven zijn te klein om er een eigen systeem / netwerkbeheerder op na te houden. Daarom wordt deze taak vaak uitbesteedt aan een personeelslid die ‘nogal goed is met computers’.

Dit hoeft voor de kleine storingen en vragen geen probleem te zijn maar het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer er grotere storingen optreden en er niemand beschikbaar is om het probleem op te lossen.


Vaak duurt het erg lang voordat zo’n storing uiteindelijk is opgelost. Het ad hoc van iemand inhuren heeft als gevolg dat deze persoon of instantie zich eerst het netwerk moet eigen maken voordat de fout kan worden gevonden en een oplossing kan worden aangeboden.

 

Extern systeembeheer

Door extern systeem / netwerkbeheer door openITservice te laten uitvoeren, bent u bovenstaande scenario’s een stap voor. Doordat wij op de hoogte zijn met uw netwerk kunnen wij op zeer korte termijn een oplossing bieden.

 

Voorkomen van storingen

Het beheren van uw systeem gaat nog veel verder! Wij kunnen door middel van van ons controlesysteem proberen te voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan welke mogelijkerwijs hadden voorkomen kunnen worden.

 

Wij houden het draaiende netwerk constant in de gaten. Zodra er iets problemen veroorzaakt, kunnen wij hier adequaat op reageren. Hiermee voorkomen wij dat uw gehele netwerk het laat afweten en dat een klein uitroepteken geen groot stopbord wordt!

Hits: 2960